8WM Utopia

8WM Utopia

8″ Mid-Bass Drivers (Utopia M) 100W RMS, 4Hz to 5KHz , 4 Ohm, (Price per Pair)

$2,749.00