10WM Utopia

10WM Utopia

10″ Sub-Woofer (Utopia M) 400W RMS, 25Hz to 800Hz , Dual 4 Ohm, (Price per Each)

$1,649.00